De vernieuwde website van Meina’s 4takt wereld is under construction.

avg25mei

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring Mei 2018

Beste klant van Meina’s 4Taktwereld.

We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie.

Daarom is de privacyverklaring aangepast. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een wet die is aangenomen in de Europese Unie.

 

Wij beschermen uw persoonsgegevens. We hebben uw gegevens nooit verkocht aan derden en dat zullen we ook nooit doen. De volledige privacyverklaring kunt u inzien op onze website! (tijdelijk hieronder!)

 

Deze verklaring geldt automatisch vanaf 25 mei 2018. Hier hoeft u niets voor te doen.

 

Met vriendelijke groet,​

 

Meina’s 4Taktwereld

 

 

 

Privacyverklaring van Meina’s 4Taktwereld met ingang van Mei 2018!

Folgersterloane 56, 9222 LJ Drachtstercompagnie, Nederland.

Telefoon 06-12907653

Handelsregister Leeuwarden KVK nr. 01153167. Vestigingsnr. 000011573406

BTW nr.: NL001455231B31

www.4taktwereld.nl

 

Algemeen

 

Meina’s 4Taktwereld gevestigd Folgersterloane 56, 9222 LJ Drachtstercompagnie. Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Meina’s 4Taktwereld met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Meina’s 4Taktwereld.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Verzameling en ontvangst van uw persoonsgegevens

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u:

 

 • Gebruik maakt of wil gaan maken van de producten of diensten Meina’s 4Taktwereld
 • Uw gegevens invult of achterlaat in ons bedrijf of via andere gangbare kanalen, zoals in een e-mailbericht, op de website of per telefoon
 • De website van Meina’s 4Taktwereld bezoekt
 • Solliciteert bij ons bedrijf
 • Een (zakelijke) relatie met Meina’s 4Taktwereld heeft

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

 

Als u een klantaccount aanvraagt, worden de gegevens van uw onderneming uit het databaseplatform van de Kamer van Koophandel (KvK) en/of andere dataplatformen gehaald.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening of overeenkomst
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en openingstijden
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, acties en aanbiedingen
 • Als we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam / -namen, roepnaam
 • Geslacht (voor de aanhef)
 • Adres-, postcode- en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens van uw bedrijf
 • Telefoonnummer(s) van uw bedrijf
 • E-mailadres(sen) van uw bedrijf
 • Vestigingsadres van uw bedrijf
 • Factuuradres van uw bedrijf
 • Afleveradres van uw bedrijf
 • KvK-nummer van uw bedrijf
 • Namen en contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf
 • Uw functie/positie in het bedrijf
 • IP-adres
 • Kenteken voertuig
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

 

Als u bij Meina’s 4Taktwereld solliciteert, worden onder andere de volgende door u verstrekte gegevens verwerkt:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens/leeftijd en geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning
 • Overige gegevens die u ons heeft verstrekt.

 

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Meina’s 4Taktwereld gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

 

U verstrekt bovenstaande gegevens vrijwillig en u bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan één of meer van de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

 

Tijdens het aanvragen van een klantaccount, kunt u zich ook aanmelden voor onder andere de nieuwsbrief. Als we uw toestemming hiervoor nodig hebben, zullen wij u daar om vragen. Wij registreren alle aankopen die u bij ons bedrijf doet. Dit houdt in dat we bijhouden van welke diensten u gebruik maakt, welke producten u koopt, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), de aankoopbedragen, de verkregen kortingen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”).

 

Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om je bestellingen te leveren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loefbromfietsen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meina’s 4Taktwereld tussen zit.

 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Meina’s 4Taktwereld op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Meina’s 4Taktwereld. bepaalde werkzaamheden verrichten..

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Wij maken geen gebruik van cookies op onze websites!

 

Op de websites zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s)met zorg geselecteerd zijn, draagt Meina’s 4Taktwereld geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.