GARANTIEPERIODE:

Meina’s 4takt wereld biedt u een garantie van 2 jaar op de door ons nieuw verkochte bromfietsen. Garantie wordt enkel gewaarborgd door SKYTEAMMOTOR NEDERLAND als de verkoopsregistratie degelijk en volledig is ingevuld op de website van Skyteammoter.nl
Dit moet gebeurd zijn binnen 8 dagen na de aankoopdatum.

De garantie maakt deel uit van de verkoopsovereenkomst tussen u en de Skyteam dealer.
Alle garantie aanvragen worden daarom rechtstreeks met de dealer afgehandeld.
Wij verzoeken u vriendelijk de garantievoorwaarden aandachtig te lezen.

 

Twee-wiel voertuigen:

De dekkingsperiode van deze garantie is 24 maanden of 5.000 km en is geldig vanaf de registratie datum.
De algemene garantievoorwaarden zijn steeds van toepassing.

 

Wij verlenen geen garantie aan voertuigen die:

– in verhuur worden geplaatst

– in competitieverband worden gebruikt

– geen regelmatig onderhoud hebben gehad

– intensief off-road hebben gereden

 

GARANTIE- EN ONDERHOUDSBOEKJE
GARANTIEVOORWAARDEN

 

Geen garantie door schade

die voortkomt uit het achterwege laten van periodieke

onderhoudswerkzaamheden zoals die door SKYTEAMMOTOR zijn gespecificeerd

Schade die voortkomt uit reparatie of onderhoudswerkzaamheden die niet volgens
gespecificeerde richtlijnen zijn uitgevoerd of gebruik van niet-originele onderdelen
Schade die voortkomt uit gebruik van het voertuig bij wedstrijden, races of rally’s
of andere oneigenlijke gebruik, al dan niet op plaatsen niet voor het verkeer bestemd
Schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van datgene wat in het
instructieboekje aangegeven is of overschrijding van de limieten of de
specificaties die door SKYTEAMMOTOR opgegeven zijn
Schade die voortkomt uit het gebruik van andere brandstoffen, vloeistoffen of
oplosmiddelen dan deze door de fabrikant aanbevolen.
Schade die voortkomt uit veranderingen aan het voertuig (motor tuning, verandering van de prestaties,
wijzigingen van de verlichting, vergroting van de cilinderinhoud en andere wijzigingen)
Schade die het gevolg is van normale veroudering (zoals de natuurlijke verkleuring van gelakte oppervlakten
en andere veranderingen
Esthetische veranderingen met onderdelen niet door SKYTEAMMOTOR goedgekeurd die de prestaties niet beïnvloeden
Schade die het gevolg is van onjuiste stalling of transport

 

 

Slijtage Onderdelen:

Alle onderdelen die tijdens de levensduur van het voertuig ten gevolge van
slijtage één- of meermaals dienen vervangen te worden
voorbeelden (niet exhaustieve lijst):
bougies, oliefilters, aandrijfkettingen, luchtfilterelementen, remblokken en –
schoenen, variator onderdelen, bedieningskabels, rubber onderdelen, batterij, enz

 

 

Bijkomende kosten:

De koper kan op generlei wijze aanspraak doen gelden op vergoeding van
materiële of lichamelijke schade, genot- of inkomstenverlies, transport, noch ontbinding van zijn aankoopcontract

 

 

GARANTIE- EN ONDERHOUDSBOEKJE

ONDERHOUD

Het is uw eigen verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat het onderhoud
(gespecificeerd in het bij het voertuig horende onderhoudsboekje) tijdig uitgevoerd
wordt en in het onderhoudsboekje aangetekend wordt.
Op deze wijze ontvangt uw voertuig alle voordelen die aan de garantie verbonden zijn.
Ofschoon er een groot netwerk van dealers bestaat is het aan te
bevelen het regelmatige onderhoud uit te laten voeren bij de officiële dealer die uw
voertuig heeft geleverd, en die zowel u als het voertuig kent.

Dankzij het regelmatige uitvoeren van de onderhoudsbeurten zullen de totale
onderhoudskosten het laagst blijven.
Neem wanneer er een defect optreedt tijdens de garantieperiode zo snel mogelijk
contact op met ons, ten einde een afspraak te maken voor het uitvoeren van de
noodzakelijke reparatie’s. In het bijzonder tijdens de zomermaanden is het vaak
druk bij de dealers. Het is daarom aan te bevelen de afspraken voor het uitvoeren
van een onderhoudsbeurt geruime tijd van tevoren te maken.